ความคลาสิกยังคงอยู่ แม้ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหน  (at การไฟฟ้านครหลวง เขตบางกะปิ)

ความคลาสิกยังคงอยู่ แม้ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหน (at การไฟฟ้านครหลวง เขตบางกะปิ)